Quận Hoàng Mai phát động phong trào thi đua năm 2020

16/01/2020 - 05:17 PM
Ngày 16/01/2020 tại Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị hiệp quản, lãnh đạo các phường, các tập thể cá nhân được khen thưởng.
Năm 2019, các phong trào thi đua đã được quận triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, với sự đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Nổi bật là phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quận đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường; động viên doanh nghiệp, người lao động thi đua sản xuất, phát triển bền vững. Các phong trào như “Lao động giỏi”, “xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp”, “Sáng kiến, sáng tạo”... được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả.
     Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị
Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn vệ sinh môi trường; dạy tốt, học tốt... Các phong trào thi đua thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả. Toàn quận đã huy động 14,6 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; trong năm đã huy động “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” được 1,3 tỷ đồng; giúp 49 hộ thoát nghèo...Ghi nhận những kết quả trong công tác thi đua của quận Hoàng Mai, tại hội nghị, 1 đơn vị của quận được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 5 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố; 4 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thành phố; 5 đơn vị được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận các hình thức khen thưởng cấp quận. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn quận trong năm 2020 tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung nguồn lực để phát triển quận, nhất là hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng đề nghị toàn Đảng bộ quận thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Hiếu đã phát động thi đua năm 2020, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, trong đó thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, giữ vững kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, cải cách hành chính gắn với thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.
Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành, UBND các phường đã ký giao ước thi đua, khẳng định quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2020.
Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019