Quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận khóa IV

07/04/2019 - 11:26 AM
Chiều ngày 5/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận khóa IV, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP khoá XVII và đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đến dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các tổ chức CT-XH.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến đối với các văn bản trên, các nội dung tham gia góp ý cơ bản tập trung các vấn đề sau: Ý kiến của các tổ chức thành viên và MTTQ các phường  thể hiện sự nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận khóa IV. Các ý kiến đều cho rằng, bản dự thảo báo cáo viết công phu, bố trí, sắp xếp các mục, khoản rõ ràng, đầy đủ, toàn diện, phản ánh được các mặt hoạt động của MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên; tình hình, thực trạng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn và nêu lên được kết quả hoạt động của Mặt trận trên mọi lĩnh vực trong 5 năm qua, những thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định đúng phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Phần đánh giá và kiểm điểm thể hiện được tính phê bình nghiêm túc và có nhiều dẫn chứng làm tăng tính thuyết phục của bản báo cáo.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận các thời kỳ và các vị Uỷ viên Uỷ ban góp ý vào các bản dự thảo tại hội nghị
Đối với dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII: Đa số các ý kiến đều nhất trí với bố cục, nội dung báo cáo, nhấn mạnh nội dung báo cáo đã nêu bật được các điểm mạnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam TP đối với MTTQ các cấp. Phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam TP đã có nhiều đổi mới, luôn quan tâm, đi sâu, đi sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở, do vậy các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ trong nhiệm kỳ qua đã thực sự có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn cuộc sống.
Đối với tham gia góp ý đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam: Đại đa số các đại biểu tham gia góp ý kiến đã đồng tình với dự thảo sửa đổi Điều lệ, phù hợp với Hiến pháp, với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành và điều lệ MTTQ Việt Nam, nhiệm vụ Mặt trận trong tình hình mới hiện nay.
Bên cạnh đó các đại biểu cũng đóng góp cụ thể một số nội dung cụ thể đối với 3 văn bản và gửi lại để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổng hợp.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Anh Cường thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và MTTQ cơ sở qua đó để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đối với báo cáo của Quận. Đồng thời cũng tổng hợp các ý kiến và gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đối với nội dung đóng góp cho báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP khoá XVII và đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.
MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.431 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018