Quận Hoàng Mai tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử

26/10/2018 - 03:00 PM
Sáng ngày 26/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin quận tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử trên địa bàn quận năm 2018.
Đến dự khai giảng lớp tập huấn có: Ông Phạm Định Phong - Cục trưởng Cục di sản  - Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch đồng thời là giảng viên của lớp tập huấn; ông Đinh Văn Long - QUV, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận; bà Nguyễn Thị Nhài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đại biểu đại diện các phòng, ban chuyên môn của quận, lãnh đạo các phường, Ban quản lý di tích 14 phường, Trưởng tiểu ban quản lý di tích; các vị đại biểu là Tăng, Ni trụ trì các chùa và người trông coi các di tích trên địa bàn quận.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Định Phong - Cục trưởng cục di sản  - Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch trao đổi về nội dung triển khai thực hiện các văn bản mới trong quản lý Nhà nước về di tích như Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích…và nhiều văn bản quan trọng khác.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đưa ra những ý kiến trao đổi với giảng viên những thắc mắc  liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử.
                                                                                    MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”