Quận Hoàng Mai tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 triển khai chương trình hành động năm 2021; kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

21/01/2021 - 06:25 PM
Sáng ngày 15/01/2021 tại hội trường 419, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức tổng kết Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình hành động năm 2021 và kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – PCTTT Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí thường vụ Quận ủy; lãnh đạo HĐND, UBND quận; các đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khoá IV nhiệm kỳ 2019-2024; các đại biểu đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
 
 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PCTTT Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  phát biểu chỉ đạo 
  
Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, năm 2020, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai, phối hợp của HĐND, UBND Quận và các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ công tác của Thành phố, của Quận và chủ đề năm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, kết quả đạt được trên các nhiệm vụ chính đó là:
 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Thủ đô và đất nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã triển khai trong hệ thống Mặt trận quận. Triển khai kế hoạch liên tịch của UBND - Ủy ban MTTQ quận về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với UBND quận xây dựng, triển khai Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020. tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020.


                       Đ/c Nguyễn Xuân Phong – Phó Bí thư Thường trực QU phát biểu chỉ đạo
 
 Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” kết quả đã vận động được số tiền gần 2 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn Thành phố, được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen. Làm tốt công tác vận động xây dựng, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. Vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt đạt hơn 5,5 tỷ đồng.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã chủ động xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 với Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND quận. Trong năm đã tổ chức giám sát đối với phường Mai Động, Yên Sở về công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh covid-19;  giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công và nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19; giám sát UBND 14 phường trên địa bàn quận về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh năm 2020. Thành lập đoàn kiểm tra kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam các phường trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổ chức phản biện xã hội góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND quận và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của UBND quận. Xây dựng báo cáo tổng hợp các kiến nghị, ý kiến phản ánh của nhân dân trên địa bàn quận, phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu (đ/c Bí thư Quận ủy, đ/c Chủ tịch HĐND quận, đ/c Chủ tịch UBND quận) với MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận.
Công tác Dân tộc - Tôn giáo: Tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà và chúc tết Ban Đoàn kết Công giáo quận. Tổ chức đi thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo nhân các dịp lễ trọng của tôn giáo. Phối hợp hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức ngày lễ của tôn giáo đúng với quy định của pháp luật và phòng chống dịch Covid - 19.
Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận đã tiến hành kỳ họp thứ 4 hiệp thương, thống nhất cử bổ sung, thay thế một số vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận do nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác.
 
 Đ/c Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận trao tặng giấy khen đến các tập thể được khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – PCTTT Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Xuân Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận kết quả đóng góp của MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của quận năm 2020 đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp quận Hoàng Mai cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trước mắt là tập trung triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch và quy định của pháp luật.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019