Quận Long Biên sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

15/10/2020 - 11:04 AM
Sáng ngày 15/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật 9 tháng năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban TTND, Trưởng ban GSĐTCCĐ các phường; Ban chủ nhiệm hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, văn hóa xã hội của MTTQ quận.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Thị Thành báo cáo sơ kết 9 tháng cụ thể: Nhân dân trên địa bàn quận đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về phòng chống Covid – 19; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của MTTQ các cấp tiếp tục được quan tâm, thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: Công tác phòng chống dịch bện Covid – 19 thực hiện tốt; vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” tiếp nhận 1,9 tỷ Việt Nam đồng, vượt chỉ tiêu; quỹ vì người nghèo tiếp tục phát huy việc tiếp nhận ủng hộ, việc thăm hỏi, chăm sóc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật phát huy hiệu quả toàn diện. Công tác tôn giáo được quan tâm, trú trọng hơn; công tác đối ngoại tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng được đổi mới… tuy nhiên báo cáo chỉ rõ 4 tồn tại và nguyên nhân
Hội nghị có 4 ý kiến phát biểu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trưởng ban TTND, trưởng ban GSĐTCCĐ phường cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và làm rõ thêm về công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; về công tác phối hợp tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng; về phối hợp tuyên truyền vận động phòng chống Covid – 19; về hoạt động và kinh phí của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ,….
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận kết quả công tác 9 tháng của MTTQ quận, đồng thời đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường rà soát công việc theo kế hoạch đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện năm 2020 và thông tin một số định hướng trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm và năm 2021 theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Thị Thành tiếp thu ý kiến phát biểu, trao đổi một số kiến nghị và đề nghị MTTQ các cấp quận rà soát công việc từ nay đến cuối năm, quan tâm hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kiện toàn thành viên Ủy ban MTTQ, Ban tư vấn; chuẩn bị nội dung giao ban công tác chuyên đề.
Ngô Thanh Xuân - Ủy ban MTTQ quận Long Biên
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019