Quận Nam Từ Liêm tổ chức tuyên truyền thực hiện đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020

14/06/2019 - 07:30 PM
Sáng ngày 13/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 trong hệ thống MTTQ quận Nam Từ Liêm.
Các vị đại biểu tham dự Hội nghị
Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có Đại úy, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Linh-Giảng viên Học viện cảnh sát Nhân dân; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện các tổ chức thành viên quận; các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Qua việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư. Đồng thời, nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Đề án phải gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, cuộc vận động khác của MTTQ và các đoàn thể chủ trì được tập trung thực hiện từ địa bàn dân cư./.
 
Ủy ban MTTQ quận Nam Từ Liêm

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019