Quận Tây Hồ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ 2, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

12/07/2019 - 04:55 PM
Chiều ngày 10/7/2019, tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ 2, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để thông qua dự thảo Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa VI và chương trình, nội dung tập huấn năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và 35 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Như Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm; đồng chí Nguyễn Thục Lương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 và nội dung, chương trình tập huấn năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sau Đại hội.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận kết quả công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2019 đã chủ động, tích cực của hệ thống MTTQ Việt Nam từ quận đến cơ sở; đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam quận, phường. Ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam quận đã tích cực, chủ động bắt tay ngay vào hoạt động; tổ chức phản biện vào 02 Đề án của UBND quận, và tổ chức kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận khóa mới. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của nhiệm kỳ sau Đại hội, nghiên cứu sắp xếp chương trình, nội dung tập huấn thiết thực, hiệu quả; Trước mắt chủ động tham mưu việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo huyện Ba Vì; có các hoạt động thiết thực chăm sóc người có công trong dịp 27/7/2019; tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vào tháng 7/2019 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Quận ủy, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ quận và đề nghị các tổ chức thành viên; MTTQ các phường sẽ cố gắng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Triển khai ngay các hoạt động tueyen truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị
NTL- MTTQ quận Tây Hồ
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018