Quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND quận trước kỳ họp HĐND quận

06/12/2018 - 05:35 PM
Sáng ngày 04/12/2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 06, HĐND quận khóa V dự kiến họp vào ngày 14, 15/12/2018.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Lan Hương- UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Nguyễn Lê Hoàng - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Trần Thị Thu Hường – UVTV, Trưởng ban Dân vận; Trần Quang Đạo – QUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và 58 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, thành viên Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn quận.
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ 5, kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND quận Tây Hồ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 122 ngày 08/6/2015 của UBND quận Tây Hồ về đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của UBND quận Tây Hồ và các văn bản pháp luật khác… các thành viên Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung nghiên cứu văn bản, nắm bắt tình hình thực tế; những vấn đề còn tồn tại mà cử tri, nhân dân kiến nghị từ những năm trước và năm 2018 trên địa bàn quận để tham gia ý kiến đóng góp nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện hơn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển khinh tế - xã hôi năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 của UBND quận.
Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến đóng góp với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tâm huyết, trách nhiệm cao và 15 bản góp ý bằng văn bản. Các đại biểu đã ghi nhận bản dự thảo UBND quận soạn thảo công phu, đã khái quát được kết quả và đánh giá tình hình triển khai thực hiện của UBND quận năm 2018. Theo đó, các đại biểu cũng chỉ rõ thêm một số kết quả chưa được đánh giá đầy đủ và cần bổ sung một số tồn tại, khuyết điểm vào phần tồn tại của bản báo cáo để có biện pháp, giải pháp khắc phục năm 2019. Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổng hợp ý kiến và tham gia góp ý một số nội dung cần để hoàn thiện dự thảo kế hoạch để có tính khả thi cao hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.
 
 
ĐC Nguyễn Xuân Điệp - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị tham gia phản biện cho địa phương
Các đại biểu đều đồng tình bản dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, chi tiết, bố cục hợp lý. Tuy nhiên, căn cứ để xây dựng kế hoạch chưa nêu được đầy đủ; phần đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh- tế xã hội năm 2018 cần có tính khái quát cao hơn, để làm rõ kết quả nổi bật của quận. Các đại biểu tham gia góp ý ở hầu hết các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, quản lý di tích; tiến độ thực hiện các dự án và công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng….  đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra phần nguyên nhân của tồn tại, hạn chế như trong dự thảo là chưa đủ, cần nêu khái quát hơn và đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm về vai trò chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt là khâu giải quyết các dự án tồn tại kéo dài; cần đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các khâu triển khai thực hiện các dự án từ việc chuẩn bị danh mục đầu tư, thi công, giải ngân để hạn chế việc chậm tiến độ và kéo theo nhiều vấn đề xã hội, gây bức xúc trong nhân dân…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu, giải trình một số nội dung về việc tổ chức, điều hành của UBND quận về một số lĩnh vực kinh tế - ngân sách và đầu tư, tổ chức thực hiện các dự án. Đồng thời, tiếp thu và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trước khi trình kỳ họp thứ 05, HĐND quận khóa V.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng thay mặt lãnh đạo quận cảm ơn các ý kiến đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và báo cáo thêm tình hình triển khai thực hiện của quận cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBND quận  trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đồng chí yêu cầu UBND quận tiếp thu và bổ sung, cập nhật số liệu cũng như hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND quận. Đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục phát huy, tập hợp đoàn kết, đóng góp các ý kiến tâm huyết trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận.
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -Phó bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Hội nghị
NTL – MTTQ quận Tây Hồ
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018