Quận Thanh Xuân kiểm tra bước đầu kết quả thực hiện các mô hình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận năm 2020

28/09/2020 - 06:46 PM
Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/QU, ngày 13/01/2020 của Quận ủy Thanh Xuân về “Tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án của Thành ủy và Quận ủy giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020”, ngày 13/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT về phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn quận nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).
Đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng Đoàn kiểm tra kiểm tra tại phường Khương Đình
Để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc vận động tháng 2/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường đăng ký các mô hình thi đua theo 5 nội dung của cuộc vận động; sau khi hướng dẫn các phường đã đăng ký 122 mô hình. Để việc nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình đảm bảo thực chất, hiệu quả, tháng 5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thành lập đoàn, mời một số thành viên của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường, nhằm kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất kiến nghị để từ đó định hướng một số giải pháp thực hiện phong trào có hiệu quả. Qua kiểm tra các phường đã đăng ký lại 78 mô hình hiệu quả, tiêu biểu nhất. Đến tháng 9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra kết quả bước đầu thực hiện các mô hình đã đăng ký của Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường. Dự kiến tháng 10/2020 tổ chức chấm điểm, nghiệm thu mô hình điểm, tiêu biểu của các phường báo cáo kết quả thi đua thực hiện cuộc vận động với Quận ủy.
Sau gần một năm phát động thi đua thực hiện cuộc vận động đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp tổ chức triển khai nội dung mô hình đăng ký thi đua theo 5 nội dung của cuộc vận động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đưa nội dung đăng ký mô hình thi đua vào Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân của của các Khu dân cư, Tổ dân phố và của Phường để tuyên truyền và vận động Nhân dân tự giác cam kết thực hiện. MTTQ quận và các phường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện như ra mắt đội tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động với băng zôn, khẩu hiệu dọc các tuyến đường; tuyên truyền trên đài truyền thanh Phường về nội dung kế hoạch và các văn bản xây dựng đô thị văn minh nhất là an ninh trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vứt rác không đúng nơi quy định. Các Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Tổ dân phố thực sự là nòng cốt cùng các Chi hội, Chi đoàn, Cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ dân phòng tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành các quy định không lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự đô thị và ký cam kết không vi phạm.
Có thể nói, với kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn quận với hàng chục mô hình đăng ký thi đua của Khu dân cư, Tổ dân phố 11 phường chất lượng cuộc vận động đã được nâng lên, bộ mặt đô thị của quận ngày càng được cải thiện, đời sống Nhân dân ngày càng đ­ược nâng cao, 100% hộ có điện chiếu sáng, được dùng nước sạch. Khu dân cư, Tổ dân phố được hưởng lợi từ chính những kết quả thực hiện các mô hình thi đua xây dựng đô thị văn minh đã đăng ký. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần chung sức xây dựng Thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng phát triển toàn diện, đô thị từng bước văn minh hiện đại.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020