Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 trong UB MTTQ Thành phố các cấp

03/12/2020 - 05:54 PM
Chiều 03/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
Tham dự hội nghị là các học viên gồm các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.
Hội nghị được đồng chí Nguyễn Quán Phú, Chuyên viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền tải những nội dung quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế như: tình hình bầu cử Tổng Thống Mỹ và dự báo những chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới tác động đến tình hình chính trị, kinh tế, ngoại giao quốc tế và trong nước. Kết quả Đại hội Đảng các cấp trên cơ sở; Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tác động to lớn của đại dịch Covid – 19 đến Việt Nam và Thế giới…
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Lan Hương, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11-13/10 với chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Nghị quyết Đại hội đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Thông qua hội nghị, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP được cập nhật những thông tin mới để từ đó nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn hiện nay; cũng từ nhận thức đó hiểu đúng về những vấn đề liên quan đến chủ quyền của Quốc gia Việt Nam nhằm tạo ra được định hướng tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đồng thời được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII vào việc xây dựng các phong trào, chương trình và hoạt động thực tiễn của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị, quan trọng nhằm làm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ có chương trình, kế hoạch cụ thể; sẽ chọn phần việc để cụ thể hóa đúng và trúng Nghị quyết. Hoạt động này tạo sự thống nhất trong hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
                                                                                                              Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019