Quốc Oai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án: Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo

21/05/2020 - 01:09 PM
Sáng ngày 21/5/2020, Ủy  ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải -UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND một số xã, khu dân cư và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng quản lý đô thị huyện đã báo cáo trình bày những nội dung cơ bản của Đề án quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Đ/c Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng đã có 7  ý kiến phát biểu trực tiếp phản biện trên cơ sở đánh giá sự cần thiết, tính cấp thiết của Đề án Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo . Hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu UBND và các cơ quan có liên quan đã xây dựng dự thảo Đề án để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức  tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội. Từ đó, để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; qua đó để nâng cao và phát huy những ưu điểm, khắc phục được những bất cập tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây sựng, vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp trên địa bàn, góp phần giữ gìn môi trường khu vực sống trong lành, bền vững.  Ngoài mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án; các đại biểu đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn khi triển khai đề án; dự báo tác động, hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội của dự án; đồng thời phân tích Đề án đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và Nhân dân để Đề án có tính khả thi cao nhất.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Phòng quản lý đô thị huyện đã giải trình một số vấn đề, đồng thời, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu và kiến nghị của MTTQ huyện để bổ sung hoàn thiện Đề án và tham mưu để UBND huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy và  trình  HĐND huyện để triển khai thực hiện Đề án.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận sự chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong công tác tổ chức phản biện xã hội; việc thực hiện Đề án Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp, đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp huyện tăng cường nắm bắt tình hình dư luận nhân dân về sự lấn chiếm ao hồ, sự quản lý của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác động đến đối tượng được thụ hưởng và nêu được những lợi nhuận của đề án tới người dân. Trong thực hiện Đề án cần sự tính toán khả năng của sự xã hội hóa trong cộng đồng dân cư; hướng giải quyết và kinh phí phát sinh xẩy ra, tính đến công năng của từng ao, hồ để từ đó cụ thể chi tiết.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quý  – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và giám sát thực hiện đề án sau khi được phê duyệt, đặc biệt là công tác xã hội hóa của Đề án để Nhân dân biết và chung tay cùng chính quyền thực hiện Đề án có hiệu quả. Sau hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án Quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp để trình UBND huyện./.
 
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín