CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo"
Hà Nội, 10/05/2010
Quỹ “Vì người nghèo”được sử dụng theo nguyên tắc dân chủ, công khai và được hỗ trợ đúng đối tượng vào các nội dung: trợ giúp tiền mua vật tư nông nghiệp, xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, cho con đi học, chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày, cứu đói khi cần thiết. Đó là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 924/QĐ-MTTƯ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” vừa ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2006.

Quỹ “Vì người nghèo”được sử dụng theo nguyên tắc dân chủ, công khai và được hỗ trợ đúng đối tượng vào các nội dung: trợ giúp tiền mua vật tư nông nghiệp, xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, cho con đi học, chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày, cứu đói khi cần thiết. Đó là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 924/QĐ-MTTƯ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” vừa ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2006.

Quỹ “Vì người nghèo” được hình thành trên cơ sở vận động, sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà áp dụng hình thức trợ giúp cho người nghèo, hộ nghèo theo chuẩn mực của Nhà nước công bố từng thời kỳ.

Quỹ được thành lập ở 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ở mỗi cấp sẽ có Ban vận động xây dựng, quản lý và điều hành Quỹ. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc vận động xây dựng Quỹ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, sử dụng Quỹ. Theo đó, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội xác định đối tượng, địa bàn, mức hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ theo chuẩn nghèo, hộ nghèo; Uỷ ban Dân tộc và miền núi xác định hỗ trợ đối với người nghèo, hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ theo đúng pháp luật và chế độ tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước.

Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ của từng cấp như: cấp xã vận động những đối tượng trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý; cấp Trung ương vận động những đối tượng đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp Trung ương, các cơ quan của Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp do cấp Trung ương trực tiếp quản lý; đối với lực lượng vũ trang ủng hộ theo hệ thống của mình và nộp về Quỹ cấp Trung ương./. 

Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 387
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,824,693