Sơ kết công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và đề án 02-212 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

10/07/2019 - 06:48 PM
Sáng ngày 09/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và đề án 02-212, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra TP; lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.
Đ/c Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố phát biểu kết luận hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 và các nhóm nòng cốt trên địa bàn TP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 và các nhóm nòng cốt trên địa bàn Thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ chính trị của cơ sở và sự hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng, giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương.
Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 và các nhóm nòng cốt đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội, những dự án có ánh hưởng trực tiếp tới đời sống Nhân dân, những văn bản quy phạm pháp luật, những chính sách mới được Nhà nước, TP và địa phương ban hành...; qua đó tạo được lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm, các Ban TTND với 5.314 thành viên, đã tổ chức 3.886 cuộc giám sát, phát hiện 785 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền tổng số 750 vụ việc, được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 691 vụ việc (đạt 92,13%).  Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 20.035m2 đất và 39 triệu đồng. Các Ban GSĐTCCĐ với 6.276 thành viên, đã tổ chức giám sát tại 2.259 công trình, dự án được đầu tư, xây dựng tại địa bàn, thông qua giám sát, Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện 143 công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, qua đó đã có 136 công trình, dự án đã được khắc phục và xử lý. Các Ban điều hành đề án 02-212, các nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật đã hoạt động tích cực và có hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt kịp thời dư luận nhân dân, phản ánh tới các cấp có thẩm quyền. Trong 6 tháng đã tuyên truyền được: 19.237 cuộc, với 1.310.074 lượt người tham dự.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã trong 6 tháng cuối năm cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền và các đoàn thể, tập trung rà soát và cụ thể hóa những nội dung trọng tâm giám sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả như: Tập trung giám sát việc tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng, giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng. Giám sát các công trình, dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo lòng đường, vỉa hè, hạ ngầm các tuyến cáp điện, truyền hình, thông tin..., giám sát các công trình, dự án đầu tư xây dựng phục vụ đời sống dân sinh tại cơ sở, các công trình có vốn do nhân dân đóng góp. Tham gia giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (theo Quyết định số 124 ngày 2/2/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng). Các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ cần xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giám sát báo cáo cấp ủy, MTTQ để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Khẩn trương kiện toàn Ban TTND, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cấp thẻ TTND nhiệm kỳ 2019 – 2021. Đẩy mạnh phối hợp và tổ chức thực hiện công tác hòa giải có hiệu quả ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của Ban điều hành đề án 02-212 và các Nhóm nòng cốt, các câu lạc bộ pháp luật trong tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.
                                                                            Từ Ngọc Lâm

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018