Sơn Tây giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19

10/08/2020 - 05:10 PM
Từ ngày 3-10/8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây do đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh
Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, trong đợt 1: Tổng số đối tượng Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã được hưởng hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt của UBND Thị xã : 7.934 người; thị xã đã chi trả cho 7934 người với tổng kinh phí 9,862 tỷ đồng (đạt 100% Kế hoạch theo Quyết định phê duyệt của UBND Thị xã). Đợt 2 là các nhóm đối tượng khác: Hỗ trợ người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương: Thị xã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp; đã thẩm định, ban hành quyết định hồ trợ 01 hồ sơ (Công ty TNHH MTV Lâm Ký) có đủ điều kiện được hỗ trợ cho 42 người với kinh phí là 15,6 triệu đồng; 02 hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện được hỗ trợ. Hộ kinh doanh: đã chuyển 156 hồ sơ lên thị xã; đã thẩm định và ban hành Quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 122 hộ kinh doanh có đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng kinh phí là 122 triệu đồng (34 hồ sơ không đủ điều kiện được hỗ trợ). Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thị xã tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị của người lao động; đã thẩm định, ban hành Quyết định hỗ trợ 02 trường hợp có đủ điều kiện, với kinh phí là 2 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Thị xã tiếp nhận 2.188 hồ sơ đề nghị của 15 xã, phường; đã thẩm định, ban hành quyết định cho 2084 trường hợp đủ các điều kiện, với tổng kinh phí là 2,084 triệu đồng; 37 hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ; trả 67 hồ sơ yêu cầu các xã, phường tiếp tục xác minh, hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định. Hiện các xã, phường đang tập trung xét duyệt, hoàn thiện thủ tục cho 474 hồ sơ đề nghị của các đối tượng. Hiện nay có 08 đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động và hộ kinh doanh; kinh phí 457 triệu đồng; còn 07 đơn vị còn lại đang hoàn thiện thủ tục rút tiền tại Kho bạc.
Qua giám sát và khảo sát thực tế, đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19 thời gian qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các địa phương. UBND các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42. Các xã, phường đã huy động toàn hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện, nhất là trong khâu rà soát, phân loại, lập danh sách và chi trả cho các đối tượng thụ hưởng. Những trường hợp trùng lặp đã được các địa phương kịp thời xử lý, khắc phục. Việc niêm yết công khai, minh bạch danh sách, chế độ hỗ trợ tại trụ sở UBND các xã, phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, địa điểm chi trả được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và công khai, minh bạch; không có hành vi trục lợi chính sách, không bị trùng đối tượng. Đến nay trên địa bàn không nhận được đơn, thư khiếu nại về việc thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.
Việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp thị xã cùng hệ thống chính trị trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch nói chung và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thành phố; đặc biệt là việc phát huy vai trò giám sát của người dân trên địa bàn khu dân cư, tinh thần trách nhiệm của các Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phòng, ban, ngành và các tổ chức thành viên để triển khai có hiệu quả công tác giám sát, đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ trên địa bàn thị xã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; danh sách các đối tượng thụ hưởng từ lúc rà soát, lập danh sách, công khai niêm yết đến chi trả đều có sự tham gia giám sát của MTTQ cấp xã và ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố. MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền vận động, tham gia rà soát, lập danh sách; tổ chức giám sát chặt chẽ việc lập danh sách và chi trả, khi phát hiện danh sách trùng lắp thì kịp thời phản ánh cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp thu, nhanh chóng xử lý, giải quyết...
 Đoàn giám sát ghi nhận những đề nghị, kiến nghị của cơ sở để tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương thành phố và thị xã trong công tác phòng chống dịch Covid- 19; tuyên truyền về kết quả hỗ trợ các đối tượng để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân văn của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, từ đó tạo sự lan tỏa những hành động đẹp và sự chia sẻ trong cộng đồng. MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát ngay tại địa bàn thôn, tổ dân phố, đảm bảo việc chi tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng.
                                                                    Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019