Sơn Tây tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

24/08/2021 - 10:57 AM
Sáng 23/8, đoàn kiểm tra số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra điểm cách ly y tế tập trung trường THCS Phú Thịnh và chốt “vùng xanh” trên địa bàn phường Phú Thịnh.
Đoàn kiểm tra tại điểm cách ly trường THCS Phú Thịnh
Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tại điểm cách ly y tế tập trung trường THCS Phú Thịnh; kiểm tra thực tế tại 2 khu dân cư tự quản phòng chống dịch Covid-19 "vùng xanh" phường Phú Thịnh. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận sự chủ động, tích cực của thị xã trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án theo các cấp độ dịch đảm bảo ứng phó kịp thời theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch đã thiết lập từ trước, cả về nguồn nhân lực, vật lực, cơ chế và phương thức phối hợp kịp thời đưa ra những quyết định trong phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả. Duy trì hoạt động của các tổ, nhóm Covid cộng đồng; thiết lập tổ, khu dân cư tự quản “vùng xanh”. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm cách ly tập trung trường THCS Phú Thịnh chu đáo, đầy đủ, đảm bảo tốt mọi điều kiện sẵn sàng đón nhận công dân về cách ly. Hoạt động tại khu dân cư tự quản "vùng xanh" trên địa bàn phường Phú Thịnh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, quản lý tốt người dân ra vào, không để dịch xâm nhập vào địa bàn. 
Đoàn kiểm tra tặng quà, động viên Chốt “vùng xanh” tại phường Phú thịnh
Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị thị xã tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch; sẵn sàng mọi điều kiện phục vụ tốt công dân về cách ly tại điểm cách ly y tế tập trung. Đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả tổ, khu dân cư tự quản “vùng xanh” thường xuyên tuyên truyền, vận động mỗi người dân, mỗi gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng có dịch hoặc tiếp xúc với ca bệnh; tích cực tham gia tuyên truyền, giám sát, kịp thời phát hiện, thông tin với chính quyền, cơ quan chức năng những người đi, đến từ vùng dịch, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch để có biện pháp xử lý; huy động các nguồn lực để giúp đỡ, chia sẻ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
                                      Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020