Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

12/11/2019 - 04:59 PM
Sáng ngày 12/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tập huấn công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2019. Dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thành viên Ban TTND các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao đổi những nội dung cơ bản của Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn; hướng dẫn quy trình để tổ chức 01 cuộc giám sát, xác minh theo đúng quy định của pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hoạt động giám sát của một số ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn thị xã để các đại biểu tham khảo, vận dụng khi thực hiện tại đơn vị.
Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác TTND và GSĐTCCĐ, nâng cao kỹ năng giám sát phản biện xã hội, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018