Sơn Tây tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

14/01/2021 - 09:46 AM
Chiều 12/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư thị ủy Sơn Tây.

                                                                 Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2020, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan triển khai đồng bộ các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Hệ thống MTTQ các cấp được kiện toàn, từng bước đổi mới hoạt động, góp phần cùng cả hệ thống chính trị của thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ thị xã chủ trì hoặc phối hợp thực hiện được duy trì tốt và từng bước được nâng cao về chất lượng. Năm 2020 Quỹ "Vì người nghèo" các cấp vận động được 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 10 nhà, sửa chữa 19 nhà; giúp 14 hộ phát triển sản xuất; 50 hộ được giúp khám chữa bệnh; 597 học sinh nghèo được hỗ trợ học tập và các hỗ trợ khác… Tổng số tiền đã hỗ trợ là 1,3 tỷ đồng. Phối hợp cùng các ban ngành thị xã vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” với số tiền trên 780 triệu đồng, vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được 628 triệu đồng, ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ trên 2,1 tỷ đồng. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch; chủ trì tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vận động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. MTTQ các cấp tiếp nhận ủng hộ 1.998,482 triệu đồng tiền mặt; 44,195 tấn gạo; 60.607 khẩu trang; 3.205 chai nước sát khuẩn… Tiếp tục chú trọng công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó cộng đồng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, chống mê tín dị đoan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn

Về chương trình phối hợp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã năm 2021.
Nhân dịp này, 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác năm 2020 được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã biểu dương khen thưởng. 
 
                                                  MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây


Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019