Sơn Tây triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

21/05/2020 - 04:06 PM
Chiều ngày 21/5 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Việt Phong- UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị xã hội thị xã; lãnh đạo đảng ủy, UBND, MTTQ các xã, phường; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã triển khai Kế hoạch số 265 của UBND thị xã về tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã; hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định 1955 của UBND TP Hà Nội; đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.
Theo đó, MTTQ thị xã tập trung giám sát: Giám sát người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương; Giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 (gọi tắt là người có công và gia đình chính sách); Giám sát việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020. MTTQ các xã, phường tập trung giám sát: Giám sát việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020; Giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; đối với Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong – UVV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị thông qua hoạt động  giám sát MTTQ xã, phường, thôn, tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ; phổ biến nội dung Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1955 của UBND thành phố Hà Nội để nhân dân hiểu rõ chế độ, chính sách, đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ. Phát huy việc giám sát trực tiếp của nhân dân ở khu dân cư trong việc rà soát lập danh sách và niêm yết danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; MTTQ các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời không để xẩy ra sai sót, tiêu cực tham nhũng, lãng phí./.
                                              Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín