Sơn Tây triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

09/08/2019 - 06:09 PM
Chiều ngày 8/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị với lãnh đạo Phòng Kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã thống nhất các tiêu chí cơ bản xây dựng đoạn đường kiểu mẫu và hiệp thương phân công phụ trách các xã.
MTTQ thị xã họp với các đoàn thể chính trị - xã hội
Thị xã Sơn Tây có 6 xã và 9 phường, năm 2014 xã Sơn Đông là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2018 thị xã có 6/6 xã được công nhận nông thôn mới. Năm 2019, thị xã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo các xã tại thị xã Sơn Tây, những tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa kiên cố, thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương phát triển sản xuất… Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng vứt rác, cỏ dại mọc nhiều dọc đường, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu dân cư. Để góp phần cùng thị xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã phấn đấu mỗi xã, phường xây dựng được 2-3 tuyến đường kiểu mẫu với các tiêu chí như: 100% các tuyến đường này phải được chiếu sáng về đêm; 100% dọc tuyến trồng cây, thảm cỏ, hoa; không có rác thải; thực hiện việc treo cờ Tổ quốc đúng quy định; xây dựng các đoạn đường bích họa… Chiều dài đoạn đường từ 500m -1km, hoàn thành trước tháng 10 năm 2019.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã thống nhất phân công các đoàn thể phụ trách các đơn vị như: Đoàn thanh niên phụ trách xã Kim Sơn; Hội nông dân phụ trách xã Đường Lâm, phường Phú Thịnh; Hội phụ nữ phụ trách xã Thanh Mỹ, phường Trung Hưng; Hội cựu chiến binh phụ trách xã Sơn Đông, Cổ Đông; MTTQ thị xã phụ trách phường Viên Sơn, xã Xuân Sơn.
Việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân, chung tay bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp cảnh quan, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.
                                                                  MTTQ Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018