Sơn Tây triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

08/05/2020 - 04:06 PM
Chiều ngày 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới TP; Nguyễn Diệu Hương – Quyền Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Hà Việt Phong – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo đảng ủy, UBND, MTTQ Việt Nam các xã, phường.
Toàn cảnh hội nghị triển khai
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển khai kế hoạch và hướng dẫn nội dung, cách thức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức phát phiếu trực tiếp và hướng dẫn hộ gia đình trả lời các câu hỏi. Tỷ lệ lấy ý kiến đối với hộ gia đình phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình của xã, phường trên địa bàn thị xã. Phiếu lấy ý kiến bao gồm 11 nội dung câu hỏi đánh giá về kết quả xây dựng nông thôn mới như: Về quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản; hệ thống đường giao thông, kết nối các xã nông thôn với các khu vực đô thị; hệ thống điện nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao; cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường; việc liên kết sản xuất giữa các xã và khu vực đô thị; hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn, công tác bảo vệ môi trường; tình hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; việc cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, thái độ phục vụ của công chức viên chức đối với nhân dân. Trong đó từ câu hỏi số 1 đến câu số 10, tỷ lệ hài lòng của người dân phải đạt trên 80% tổng số hộ được lấy ý kiến; câu số 11 tỷ lệ hài lòng của người dân phải được trên 90% số hộ được lấy ý kiến. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến người dân, MTTQ từ thị xã tới cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các nội dung theo phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện. Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân thực hiện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin; niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND các xã, phường để người dân biết. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân phải đảm bảo thật sự công khai minh bạch, đúng quy trình, phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Thời gian lấy ý kiến hoàn thành xong trước ngày 30/5/2020.
Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.
                                                Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019