Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

06/04/2021 - 08:45 AM

(HNM) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã và đang tiến hành công tác chuẩn bị, tổ chức giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm theo đúng luật, phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương xung quanh vấn đề này.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Bảo đảm đúng tiến độ

- Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội tham gia vào những nội dung nào của công tác bầu cử, thưa đồng chí?

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử theo các quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện 8 nhiệm vụ.

Đó là: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Mặt trận cũng tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử; thực hiện quyền giám sát việc bầu cử; phối hợp với Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử các cấp, các cơ quan có liên quan trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Cùng với đó là thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phát động đợt thi đua thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia bầu cử gắn với nội dung thi đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

- Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã triển khai công tác bầu cử như thế nào?

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử và thực hiện các nhiệm vụ trong bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ.

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Qua đó, đã thống nhất danh sách sơ bộ 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI; 2.060 người ứng cử đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; 21.399 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Hiện nay, Mặt trận các cấp đang khẩn trương triển khai thực hiện bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đang chuẩn bị cho quy trình hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc triển khai quy trình này cần lưu ý những điểm gì, thưa đồng chí?

- Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lưu ý các địa phương, việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, khách quan, không phân biệt, thực hiện theo đúng luật và quy định về bầu cử. Mặt trận các cấp còn phải đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc ứng xử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để bảo đảm công bằng, công khai, không phân biệt đối xử; không đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ ba những người ứng cử không đạt ít nhất 50% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Nêu cao vai trò giám sát

- Thưa đồng chí, những điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố sẽ triển khai để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử là gì?

- Như tôi vừa nói ở trên, trong quy trình hiệp thương giới thiệu năm nay, những người ứng cử không đạt ít nhất 50% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú sẽ không được đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ ba. Mặt khác, thành phố Hà Nội cũng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị nên sẽ không còn tổ chức HĐND ở các phường. Đây là những nét mới trong lần bầu cử này.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba; hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử. Cùng với đó, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, cử người tham gia tổ chức bầu cử, nhất là thành viên Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư; tham gia tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu; thường xuyên nắm bắt tình hình; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, tạo thành công cho cuộc bầu cử…

- Càng gần đến ngày bầu cử, vai trò giám sát ngày càng quan trọng. Vậy, Mặt trận các cấp thành phố sẽ tập trung giám sát vấn đề gì để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật?

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức, triển khai công tác bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã cũng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử HĐND cấp huyện, cấp xã nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị biện pháp khắc phục, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thu hút và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố thời gian tới sẽ tập trung vào việc tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; lập, niêm yết danh sách cử tri; lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri; vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử. Bên cạnh việc tăng cường giám sát trực tiếp của cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng quan tâm, vận động nhân dân tham gia giám sát để cuộc bầu cử thật sự dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nắm và định hướng tình hình dư luận, vận động nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia bỏ phiếu, để cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019