Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024.

23/02/2019 - 11:12 AM
Sáng ngày 22/02/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo, đánh giá tổng kết công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở huyện Thạch Thất chọn xã Lại Thượng là đơn vị làm điểm vào ngày 29/11/2018 và hoàn thành vào ngày 24/01/2019 tại đơn vị xã Thạch Xá.
Kết quả, Đại hội 23 xã, thị trấn đã hiệp thương dân chủ cử ra 23 Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới, tại kỳ họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng. 02 xã có Ban Thường trực gồm 03 ủy viên, 21 Ban Thường trực có 5 Ủy viên. Tổng số Ủy viên Ủy ban cấp xã là 820 người. Trong tổng 820 Ủy viên Ủy ban cấp xã có 224 vị là quần chúng (27,3%), 276 đại biểu nữ (33,6%), 36 đại biểu tiêu biểu trong các tôn giáo, 71 đại biểu là người dân tộc Mường. Xã có tỷ lệ quần chúng thấp nhất là 25,6%, cao nhất là 33,3%. Trong tổng số 23 đồng chí Chủ tịch Mặt trận có 01 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, 20 đồng chí là Đảng ủy viên. Về trình độ chuyên môn 19/23 đồng chí có trình độ Đại học; 23/23 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. 44/44 đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận đạt tỷ lệ 100% đồng chí có trình độ THPT, trong đó có 35 đồng chí có trình độ Đại học; 01 đồng chí có trình độ lý luận cao cấp, 10 đồng chí có trình độ Trung cấp, 31 đồng chí có trình độ Sơ cấp.
Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được trẻ hóa về đội ngũ cán bộ, các đồng chí đều đảm bảo độ tuổi công tác theo quy định; đồng chí cao tuổi nhất sinh năm 1963, trẻ tuổi nhất sinh năm 1986. Trong tổng số 44 đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận có độ tuổi trung bình là 40; đồng chí trẻ tuổi nhất sinh năm 1992 và đồng chí cao tuổi nhất sinh năm 1964.
Trong tổng số 111 đ/c tham gia Ban thường trực có 111 đ/c có trình độ học vấn THPT, 91 đ/c có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 17 đ/c có trình độ trung cấp, cao đẳng; 76 đ/c có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên.
Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đánh giá cao kết quả Đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy các xã, thị trấn, sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp, cụ thể của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tập trung mọi nỗ lực cố gắng, thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ, đảm bảo phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.
                                                                   Nguyễn Sơn - Thạch Thất
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”