Thạch Thất tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019.

23/05/2019 - 06:14 PM
Trong 02 ngày 20 và 21/5/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019.
Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Đỗ Thị Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 150 học viên là các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Trưởng ban điều hành thực hiện Đề án 02 - 212 thuộc các xã, thị trấn.
Đ/c  Đỗ Thị Bích – UVTV HU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Trong thời gian 02 ngày 20 và 21/5/2019, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện truyền đạt 04 chuyên đề gồm: Quán triệt, triển khai nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Thông báo kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; những nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2019 – 2024; Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện.
Qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện./.
                                                                             Nguyễn Sơn - Thạch Thất 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018