Thanh Oai tọa đàm thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở

24/11/2020 - 03:06 PM
 Sáng ngày 24/11/2020, Huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị tọa đàm về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Khóa - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân .Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời gian dãn cách xã hội dài, song hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã phối hợp với thường trực HĐND cùng một số các phòng ban, ngành có liên quan tổ chức 139 cuộc giám sát; tổ chức 5 cuộc giám sát độc lập nội dung về bình xét hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về phòng chống dịch Covid-19. Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức được 48 cuộc giám sát về thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ với các đối tượng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội Nông dân các cấp tổ chức phối hợp các phòng chuyên môn của chính quyền các cấp và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức giám sát 56 cuộc về thực hiện Pháp luật của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 26 cuộc giám sát 26 đơn vị; Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức giám sát 41 cuộc tại 41 đơn vị. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức được 53 cuộc giám sát.
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng được nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động. Hiện, trên địa bàn huyện có 21 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với tổng số trên 150 thành viên. Trong năm 2020, đã giám sát 169 công trình xây dựng phúc lợi dân sinh như: giao thông nông thôn, trường học, trạm xá, thủy lợi nội đồng, đường làng ngõ xóm, các công trình tâm linh… Qua giám sát đã có 68 ý kiến kiến nghị, đề xuất đã được các cấp chính quyền tiếp thu. Đồng thời phối hợp với các ngành giám sát trên các lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện dân chủ ở cơ sở và đã phát hiện được 13 vụ việc.
Ngoài ra, trong hoạt động phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức nhiều hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo văn bản của cấp ủy Đảng các cấp, các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án của HĐND, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, đã tổ chức thực hiện 24 cuộc phản biện xã hội trong đó cấp huyện tổ chức 2 cuộc có 38 ý kiến cấp huyện về tiêu chí xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; tiêu chí bình xét hộ nghèo; đóng góp các ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung về thực trạng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở trong những năm qua. Đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ những cách làm hay và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn huyện.
Đồng chí Đinh Văn Khóa - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm hay, những giải pháp và cách làm hiệu quả; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung vào kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong những năm tiếp theo. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị và các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội; các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt quy chế phối hợp, thống nhất hành động với chính quyền, tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ giám sát cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp; động viên nhân dân giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019