Thành phố Hà Nội hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam phòng chống dịch bệnh Covid-19

01/08/2020 - 08:31 PM
Phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà nội, thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, chiều nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký quyết định trích từ Quỹ “Cứu trợ phòng chống dịch Covid 19 ” thành phố 1 tỷ đồng và hàng hoá trị giá 200 triệu đồng để hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Số tiền trên được chuyển về tài khoản Quỹ “Cứu trợ” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch.
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019