Thanh Trì sơ kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo 6 tháng đầu năm 2014

11/07/2014 - 02:05 PM

Sáng ngày 4/7/2014, ñy ban MTTQ phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước của đồng báo Công giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Về dự hội nghị có các ông, bà: Đỗ Thị Thái - Phó Chủ tịch UBĐKCG TP; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện các ban hành giáo của 7 họ giáo trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2014, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Thanh Trì, tại 07 họ giáo trên địa bàn huyện, bà con giáo dân luôn chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội - giữ vững quốc phòng - an ninh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ. Điển hình là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng xứ đạo tiên tiến, gia đình công giáo tiên tiến “sống tốt đời, đẹp đạo”, tham gia ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo" các cấp. Đời sống của người Công giáo tiếp tục phát triển ổn định, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm dần. Bà con giáo dân các xứ, họ giáo tham gia sinh hoạt các đoàn thể quần chúng, đóng góp ý kiến công sức, tiền của xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng ở địa phương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thị Thái - Phó Chủ tịch UBĐKCG TP đã biểu dương những thành tích mà đồng bào Công giáo huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị các cấp, các ngành, BĐKCG huyện tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động để phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện ngày một phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện và TP./.

Thu Hường  MTTQ Thanh Trì

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020