Thanh Trì triển khai kế hoạch ủng hộ quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam"

25/01/2019 - 11:11 AM
Chiều ngày 23/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã triển khai kế hoạch hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Các xã, thị trấn phát biểu hưởng ứng vận động ủng hộ
Phát biểu hưởng ứng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn quyết tâm phấn đấu vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ với tình cảm trân thành và đạt kết quả cao nhất. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh trì tiếp nhận ủng hộ quỹ "Vì  Biển đảo Việt Nam" của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân, chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đến hết ngày 11/3/2019.
Nguyễn Thị Thắm – MTTQ huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018