Thành ủy Hà Nội tích cực chuẩn bị tốt nhất về Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

28/12/2019 - 05:11 PM

Sáng 28-12, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Tiểu ban Văn Kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Tiểu ban, trong đó có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương   

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ tư Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Thay mặt Ban Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập cho biết, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ hai mươi (ngày 15-10-2019), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Kể từ đó đến nay, Tổ Thư ký, giúp việc Ban Biên tập đã tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành việc xây dựng Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị có quy mô 68 trang với kết cấu, nội dung bám sát Đề cương chi tiết được Thành ủy thông qua.

Tổ trưởng Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập nêu một số vấn đề xin ý kiến Tiểu ban về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị như: Chủ đề, phương châm, đánh giá khái quát, 8 kết quả, 7 hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; mục tiêu, định hướng, tầm nhìn, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 18 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Sau khi nghe các thành viên Tiểu ban thảo luận về các vấn đề trên, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng Tiểu ban đánh giá cao sự cố gắng của Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập trong thời gian ngắn đã kịp chuẩn bị Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị, cơ bản bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Đi vào các vấn đề cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận xét, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội XVII còn dài, nhất là phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Trước mắt, Tiểu ban tạm thời thống nhất với quy mô Dự thảo hơn 60 trang; trong các lần dự thảo tiếp theo, cần rút gọn các nội dung báo cáo bảo đảm ngắn gọn, súc tích với quy mô còn 45-50 trang, nội dung Dự thảo cần bảo đảm hài hòa giữa quy mô các lĩnh vực, bám sát định hướng của Trung ương.

Cơ bản thống nhất phương án chủ đề Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, xem xét từng thành tố để hoàn thiện thêm. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất với đề xuất của Ban Biên tập về phương án phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, các nội dung đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm cũng đã bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, từ nay đến Đại hội còn khoảng 10 tháng, Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập tiếp tục cập nhật số liệu và kết quả đạt được theo thực tế vào Báo cáo chính trị trong các lần dự thảo tiếp theo để phản ánh đúng tình hình thực tiễn của thành phố.

Các yếu tố mới cũng như mục tiêu phát triển của thành phố theo đề xuất của Ban Biên tập cũng được Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao. Trong đó, mục tiêu phát triển của thành phố đối với từng giai đoạn là “Quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp hóa - hiện đại hóa hoàn chỉnh; đến năm 2045, trở thành thành phố phát triển, theo hướng văn minh, hiện đại”. Tiểu ban cũng cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu chính cụ thể đến năm 2025 của thành phố được nêu trong Dự thảo. Trong đó, về chỉ tiêu giảm nghèo, Tiểu ban thống nhất ghi nội dung là “Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố”. Tiểu ban cũng đề nghị, đối với 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để rà soát và đề xuất chính thức.

Cơ bản thống nhất với định hướng chủ yếu đối với những nhiệm vụ, giải pháp lớn trong giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 theo đề xuất của Ban Biên tập, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các định hướng này cần được tiếp tục cập nhật, hoàn thiện để phù hợp với kết quả cập nhật về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI cũng như các yếu tố mới phát sinh trong năm 2020.

Đánh giá cao đề xuất của Ban Biên tập về các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí hoàng Trung Hải cho rằng, 5 nhiệm vụ chủ yếu trong Dự thảo đã đề cập được đầy đủ các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của thành phố, tập trung vào các vấn đề đang cấp bách, cấp thiết và có tính thời đại của nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Nội dung 3 khâu đột phá cũng đã thể hiện được tính khả thi, có thể tạo ra xung lực mới; là “chìa khóa” để thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập tiếp tục hoàn thiện các nội dung này trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban.

Theo kế hoạch, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra ngày 8-1-2020.

Theo HNM

Các tin tức khác

Biết sợ nhưng đừng hoang mang

31/01/2020 - 6.889 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019