Thành ủy Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ

27/11/2019 - 09:53 AM

(HNMO) - Sáng 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các ban, ngành.

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội cho thấy, từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TƯ, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có sự chuyển biến rõ nét. Người dân đã có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật.

Thành phố đã nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương; ban hành, hoàn thiện hệ thống các quy định, chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nền nếp, gắn với trách nhiệm của từng công dân, cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể…

Quang cảnh hội nghị.

Từ năm 2003 đến tháng 6-2019, các cấp, ngành thành phố đã tổ chức 91.986 hội nghị phổ biến pháp luật, thu hút 14.475.535 lượt người tham dự; phát hành miễn phí 214.857.215 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Trang thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến pháp luật của thành phố đã đăng tải 24.000 tin, bài tuyên truyền. Thành phố cũng đã tổ chức 4.296 cuộc thi, thu hút 6.430.854 người dự thi tìm hiểu pháp luật...

Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được củng cố kiện toàn. Công tác xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã có nhiều bài tham luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ tại thành phố Hà Nội trong 15 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, qua thực hiện nghiêm Chỉ thị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thủ đô, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Qua 15 năm triển khai Chỉ thị 32-CT/TƯ, hiểu biết về pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô ngày càng được nâng cao rõ rệt. Cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã ý thức được vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và coi đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực tế cũng cho thấy, các cấp ủy thường xuyên có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhận xét.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TƯ

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TƯ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thật tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Cùng với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cần gắn công tác này với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, các chỉ thị, nghị quyết và chương trình công tác của Thành ủy, bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị thiết thực, hiệu quả, thường xuyên.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật; đồng thời lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TƯ

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội.

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018