Thành ủy Hà Nội triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

17/08/2021 - 12:31 PM
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo, cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng khoảng 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu trong cả nước.
Tại điểm cầu Hà Nội tại Hội trường tầng 1 Thành uỷ, Ủy viên Bộ Chính tri, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự và chủ trì, cùng dự có UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, các
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng, Trưởng các Tổ chức thành viên của Mặt trận Thành phố.
 
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hà Nội
 
Đại diện Thường trực Thành ủy Hà Nội, UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu nội dung bài tham luận.
 
Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam;
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương;
Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí dự tại các điểm cầu!
Được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị cho phép Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến, trước tiên chúng tôi xin nhất trí với báo cáo và kết quả của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội xin phép phát biểu một số ý kiến như sau:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Một trong những điểm mới trong Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là tại Đại hội đều xây dựng và biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, nhấn mạnh công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đáp ứng niềm mong mỏi, tin tưởng và kỳ vọng của Nhân dân như trong bài phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “.... Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo….”.
Với tinh thần đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 14 “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố”; cụ thể hóa bằng 10 Chương trình công tác của Thành ủy gắn với thực tiễn của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có chương trình số 01 “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Đây được coi là chương trình xương sống của Đảng bộ Thành phố trong những khóa gần đây nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), Nghị quyết TW4 (khóa XII) của BCH TW Đảng và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là một trong ba trụ cột của hệ thống chính trị. Hiến pháp 2013 đã xác định vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận thức rõ vai trò của mình, trong thời gian ngắn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 06 ngày 30/6/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng như các chương trình hành động của các đoàn thể Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.    
Trong đó, MTTQ thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã xác định được các nhiệm vụ đột phá trong tình hình hiện nay, đó là:
Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, lấy lợi ích của Đảng, đất nước và của nhân dân làm mục tiêu hoạt động; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, đặc biệt như trong tình hình phòng chống đại dịch Covid-19 hiện nay. (Từ Thành phố đến cơ sở sử dụng ứng dụng CNTT trong tuyên truyền người dân phòng chống dịch với công thức 5K + Vắc xin + CNTT).
Thứ hai, phát huy tính chủ động, thế mạnh của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết gắn với tình hình thực tế của địa phương (có giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, tránh bệnh hình thức, hành chính).
Thứ ba, làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua và việc thực hiện mô hình quản lý chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97 của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ tại 175 phường của TP Hà Nội (xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và UBND các phường trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra, nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở).
Thứ tư, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, nhất đại dịch Covid-19; MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố đã tổ chức tốt, chu đáo việc tuyên truyền, vận động ủng hộ, tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Việc quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo minh bạch và đúng đối tượng (Tiêu biểu đã vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch, mua vắc xin và hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin của Thành phố là hơn 1.797 tỷ đồng và hơn 2,6 triệu liều vắc-xin; số kinh phí đã chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tính từ đầu năm đến nay là hơn 386 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 128,7 tỷ đồng; MTTQ Việt Nam các cấp TP đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền mặt và hàng hoá là hơn 244,6 tỷ đồng). Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” phát suất cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện nhiều “Chuyến xe 0 đồng” trị giá hơn 130 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với người dân lao động; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh với nhiều hoạt dộng đã giúp đỡ người dân trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức tôn giáo tích cực, chủ động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thành phố đã hỗ trợ thêm 12 đối tượng ngoài các đối tượng quy định trong Nghị định 68 của Chính phủ như lao động tự do hiện đang sinh sống trên địa bàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Hơn 23.000 tổ Covid cộng đồng hoạt động ngày đêm để chung tay cùng thành phố phòng chống đại dịch Covid-19 theo 5 nguyên tắc: Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng – Dập dịch.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Kính thưa các đồng chí!
Đối với Thành ủy Hà Nội, trong quá trình chỉ đạo triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Thành ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, nổi bật là:
- Đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, nhất là kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín làm công tác Mặt trận, đoàn thể; 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đều tham gia Ban Thường vụ. Cán bộ Mặt trận các cấp được trẻ hóa, có trình độ, năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được Nhân dân tín nhiệm.
- Chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc ký chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa UBND các cấp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ tổ chức làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để đánh giá kết quả công tác phối hợp; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân; ban hành quy chế phối hợp về tham vấn ý kiến Nhân dân trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chế độ, chính sách liên quan đến số đông các tầng lớp Nhân dân… Các Nghị quyết được trình tại các kỳ họp HĐND Thành phố đều được MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia góp ý, phản biện.
- Chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành chức năng từ Thành phố đến cơ sở đã tạo cơ chế cho MTTQ và các đoàn thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương; cơ cấu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm thành viên các ban chỉ đạo đề án, dự án, những vấn đề quan trọng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến Nhân dân để bảo đảm việc giám sát và phản biện xã hội được thực hiện trực tiếp, sâu sát, hiệu quả ngay từ cơ sở.
- Trong quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ Thành phố hàng quý duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực cấp ủy với MTTQ và các đoàn thể từ cấp Thành phố đến cơ sở để kịp thời bổ khuyết những nội dung trong công tác lãnh đạo của cấp ủy với MTTQ và các tổ chức thành viên; cử đại diện cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
- Tăng cường các giải pháp, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
- Thực hiện cơ chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tổ chức thành viên theo Quyết định 2200 của Thành ủy Hà Nội. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phát huy văn hóa của người Hà Nội.
- Bên cạnh đó, Thành phố luôn phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Chương trình hành động số 06 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình mới tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Cũng tại Hội nghị này, Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành ủy trong việc hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra theo đặc thù riêng của Thủ đô Hà Nội góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Nhân hội nghị này, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố giúp đỡ Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thành phố, kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công mới!
Xin trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
 

Các tin tức khác

CHỐT VÙNG XANH

08/09/2021 - 112 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020