Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019

15/08/2019 - 06:43 PM
Sáng ngày 13/8/2019, tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) cho đội ngũ TTND, GSĐTCCĐ trên địa bàn.
Dự buổi tập huấn có: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường và gần 200 thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ của 11 phường. Ông Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, nguyên Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm báo cáo viên.
Đồng chí  Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, nguyên Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tại hội nghị
Hội nghị đã nghe Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; về việc thành lập Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; về đối tượng, phạm vi giám sát và quyền của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; về cách thức xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành hoạt động giám sát và báo cáo kết quả hoạt động giám sát. Theo đó, căn cứ vào Nghị quyết của HĐND phường, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ phải xây dựng Kế hoạch giám sát, trong đó, cần xác định rõ phương hướng, nội dung hoạt động, căn cứ vào yêu cầu của cộng đồng về giám sát đối với hoạt động của chính quyền cơ sở và các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành các hoạt động giám sát theo từng nội dung cụ thể được thể hiện trong Kế hoạch. Quá trình tiến hành giám sát với mỗi nội dung cụ thể, thành viên Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ cần phải thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; theo dõi, kiểm tra, phát hiện vi phạm và đưa ra kiến nghị; Thông báo kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đến Nhân dân và theo dõi việc chấp hành của các đối tượng chịu sự giám sát theo quy định Luật đầu tư công và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.
Tập huấn nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ là hoạt động thường niên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác TTND, GSĐTCCĐ nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác. Từ đó, công tác TTND, GSĐTCCĐ trên địa bàn quận đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018