Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

23/07/2019 - 02:15 PM
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thị xã, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả, gắn với việc phát động các phong trào thi đua, thông qua những công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII – Sự kiện chính trị quan trọng của thành phố năm 2019; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; về trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); về những đóng góp của MTTQ, các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, thị xã và các địa phương, đơn vị.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể thao thị xã mở chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp (thời gian từ tháng 10/2018 đến quý IV/2019) trên Cổng Thông tin điện tử, hệ thống Đài Truyền thanh thị xã và các xã, phường; xây dựng phóng sự về hoạt động của MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2019-2024; trang trí cờ, pa nô, áp phích, băng zôn…trên các trục đường chính. MTTQ các cấp đã cung cấp 159 tin bài tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; treo 325 băng zôn ở các khu dân cư, khu trung tâm; 45 bảng ảnh hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường; phối hợp tổ chức 9 đêm văn nghệ, 6 giải thi đấu Thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Tại các trụ sở cơ quan, phòng, ban, ngành của thị xã, UBND các xã, phường căng 01 – 02 băng rôn (hoặc chạy chữ trên màn hình led) trang trí cờ tại trụ sở làm việc để tuyên truyền cho Đại hội.
Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội của thôn Triều Đông, xã Cổ Đông
MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức đăng ký xây dựng các công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp như: xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam gắn với các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp... đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng các mô hình điểm - là những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” ở thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm; “Tuyến phố văn minh đô thị” tại Phố Đinh Tiên Hoàng, phường Ngô Quyền; “Khu dân cư tự quản về An ninh trật tự” tại tổ dân phố 7, phường Trung Sơn Trầm. Các tổ chức thành viên của Mặt trận thị xã tích cực, chủ động, có nhiều hành động, việc làm cụ thể để thực hiện tốt các nội dung thi đua, góp phần chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 202; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt các nội dung thi đua, có nhiều hành động, việc làm cụ thể thiết thực góp phần chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây
Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.274 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín