Thị xã Sơn Tây sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020

09/10/2020 - 05:01 PM
Sáng ngày 9/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Duy Hưng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.
Các tập thể được khen thưởng trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
9 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy,  Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2020 đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua.. Công tác giám sát, phản biện và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Duy Hưng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2020 MTTQ các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm; kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai các mô hình của cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo cho người nghèo; triển khai Tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2020; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hiệu quả thiết thực; tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Kế hoạch năm 2020; tổng kết, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây
 
 
 

Các tin tức khác

Cầu nối ý Đảng với lòng dân

18/11/2020 - 10 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019