Thị xã Sơn Tây tập huấn công tác Mặt trận năm 2020

07/10/2020 - 03:35 PM
Ngày 7/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Hà Việt Phong- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy,Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã; Đinh Duy Hưng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và hơn 200 đại biểu là cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp thị xã, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Việt Phong- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy,Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã trao đổi một số nội dung: Những điểm mới của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyềncông tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các Cuộc vận động; công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân... Đồng thời, tại buổi tập huấn, các đại biểu tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiêm giữa các đơn vị để nâng cao kỹ năng về công tác tuyên truyền, phản ánh dư luận xã hội, công tác phối hợp giữa trưởng ban công tác Mặt trận với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thị xã.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Duy Hưng-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị thời gian tới MTTQ các cấp cần chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quết đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức các hoạt động phù hợp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; quan tâm, phối hợp tổ chức các hoạt động tạo không khí sôi nổi trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương các gia đình, các mô hình tự quản tiêu biểu; những gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận đã đề ra trong năm 2020.
Thông qua tập huấn, cán bộ làm công tác Mặt trận nắm vững một số nhiệm vụ trọng  của công tác Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Đây là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận tại cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao hơn nữa về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.
                                              Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019