Thị xã Sơn Tây tổ chức Chương trình tôn vinh và phát động Tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2019.

17/10/2019 - 10:47 AM
Sáng ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình tôn vinh các tập thể, cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hoạt động an sinh xã hội (2017-2019) và phát động tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã; Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.
Công tác an sinh xã hội là một trong những chính sách xã hội cơ bản thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, tinh thần nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, hướng vào mục tiêu phát triển con người. Nhập thức sâu sắc vấn đề này, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành và đoàn thể nhân dân thị xã luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thị xã được quan tâm giải quyết có hiệu quả, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được chú trọng; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và gia đình chính sách; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được quan tâm thực hiện tốt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, nếp sống văn minh trong cộng đồng ngày càng được lan tỏa... Các cuộc vận động ủng hộ do MTTQ, các đoàn thể phát động được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội cho nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao mức sống chung của nhân dân, thị xã đặc biệt chú trọng, ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo. Thị xã đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, dự án và huy động nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Các chính sách và giải pháp xoá đói giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện như: hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về hỗ trợ cho vay ưu đãi, phát triển đào tạo nghề; hỗ trợ về phương tiện sản xuất; hỗ trợ về y tế, giáo dục; hỗ trợ về nhà ở … với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo của nhiều hộ gia đình, công tác giảm nghèo của thị xã đạt được nhiều kết quả: tính đến cuối năm 2019 toàn thị xã còn 168 hộ nghèo, tỷ lệ 0,47%.
 
Các tập thể, cá nhân được tôn vinh
Có được những kết quả trên là sự có vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội của thị xã trong thời gian qua. Tại chương trình, UBND –Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tri ân 31 tập thể và 25 cá nhân có những hoạt động tích cực trong tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hoạt động an sinh xã hội thị xã giai đoạn 2017-2019.
Với truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, danh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã quan tâm tích cực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, để thị xã có thêm nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian tiếp theo. Tại chương trình tôn vinh, đã có 42 tập thể và cá nhân ủng hộ trực tiếp quỹ “Vì người nghèo” thị xã năm 2019 với số tiền trên 550 triệu đồng.
Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khen thưởng 19 tập thể có thành tích trong vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2019; Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” thị xã tặng 15 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 15 triệu đồng./.
                                                Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019