Thị xã Sơn Tây tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.

09/01/2020 - 05:50 PM
Chiều 9/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy,Chủ tịch HĐND thị xã; Hà Việt Phong- UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch HĐND thị xã.
 
Đ/c Hà Việt Phong – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao thưởng cho các tập thể có thành thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019
Năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, MTTQ TP, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi trong năm. Công tác giám sát, phản biện và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Với những kết quả đạt được, năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã được UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; triển khai thực hiện tốt Chủ đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục phối hợp tập trung chỉ đạo triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị  và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai hiệu quả phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; tiếp tục tham mưu và thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp.
Nhân dịp này, 46 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác năm 2019 được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khen thưởng./.
                                                          Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019