Thị xã Sơn Tây triển khai chương trình phối hợp năm 2020

24/02/2020 - 01:43 PM
Chiều ngày 24/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với UBND thị xã tổ chức hội nghị ký kết, triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh – Chủ tịch UBND thị xã; Hà Việt Phong – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan.
Toàn cảnh hội nghị
Bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và Thị ủy Sơn Tây, HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã làm tốt công tác phối hợp trong năm 2019, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội thị xã năm 2019.
Tại hội nghị, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã triển khai chương trình phối hợp năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của thành phố và Thị uỷ phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.  Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND thị xã. Tạo điều kiện để các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp tham gia đầy đủ, có đóng góp thiết thực vào việc hoàn hành nhiệm vụ chính trị năm 2015 của thị xã. Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQ thị xã và triển khai phản biện xã hội của MTTQ xã, phường. Tiếp tục thực hiện Quyết định 217, 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Phối hợp trong việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những kiến nghị bức xúc của cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thị xã với các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm  bảo an sinh xã hội. Động viên cán bộ, công chức, viên chức cơ quan minh thi đua thực hiện tốt các nội dung công việc trong trương trình phối hợp công tác này, góp phần tích cực vào thành tựu chung của thị xã.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cần chủ động thực hiện giám sát, phản biện xã hội, nội dung giám sát cần tập trung vào các lĩnh vực như: môi trường, đất đai, cải cách hành chính, tiếp dân... Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.
                                                    Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín