CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Thông tư 77 BTC Về Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo"
Hà Nội, 10/05/2010


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có trách nhiệm triển khai công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo” theo quy định tại Thông tư này

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có trách nhiệm triển khai công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo” theo quy định tại Thông tư này

 Thông tư 77 của BỘ TÀI CHÍNH ngày 05 tháng 07 năm 2007

 Phụ lục mẫu biểu


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 340
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,296