Thường Tín triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020

06/02/2020 - 06:23 PM
Sáng ngày 06/02/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín phối hợp với UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Văn Tiến - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Thị Liễu - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; Nguyễn Văn Tuân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020. Chủ đề bàn nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô. Với mục tiêu phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bàn các giải pháp thực hiện, nâng cao các tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; đồng thời khai thác tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng để cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong các phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh và “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, cán đích nông thôn mới năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn cảnh hội nghị 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện nhấn mạnh các ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn thực hiện kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân. Các xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy có Nghị quyết chỉ đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, Chủ tịch UBND xã phối hợp với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân ở khu dân cư, ở xã; bám sát kế hoạch hướng dẫn của huyện gắn những vấn đề cụ thể ở khu dân cư, phát huy dân chủ, bàn giải quyết các vấn đề bức xúc như vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc cưới, việc tang, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Lê Đức Anh – MTTQ huyện Thường Tín

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019