Tiếp tục phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong tình hình mới

22/12/2020 - 02:51 PM
Ngày 22/12, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ Ba, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị, phía lãnh đạo TW có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Mạnh Quyền - TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần 3 Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho biết: Năm 2020,tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 và bão lũ gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung nhưng với sự nỗ lực, tuyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kinh tế tăng trưởng dương, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Góp chung vào thành công đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn. Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), được nghe bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là nguồn cổ vũ, động viên lớn để Mặt trận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh. Do đó, trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp quán triệt sâu sắc để thực hiện các nội dung nêu trong bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị tích cực thảo luận, có nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực đối với báo cáo chuyên đề trình Hội nghị. Cùng với những ý kiến phát biểu, góp ý của các vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực sẽ hoàn chỉnh, ban hành các văn bản quan trọng, có nội dung, định hướng hoạt động của năm 2021; đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
Hội nghị lần thứ 3 đã xin ý kiến của các đại biểu Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đối với một số nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo đánh giá công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; báo cáo tổng kết Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; các báo cáo chuyên đề về công tác Mặt trận; bổ sung tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam; bổ sung nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tham luận, đóng góp của các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu tham luận tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nêu ra 4 nét nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2020, đó là: Mặt trận các cấp đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; đã tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia tích cực vào công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác giám sát, phản biện xã hội; Đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trang trọng và ý nghĩa; Vai trò, vị thế của Mặt trận thời gian qua được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí cũng kiến nghị 3 ý kiến trong công tác Mặt trận năm 2021 đối với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch UB TWMTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP tham luận tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - UVBCT, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Mặt trận các cấp lưu ý khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị để có giải pháp hữu hiệu cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021.
Đồng chí chỉ ra những nhiệm vụ chủ yếu của Mặt trận các cấp trong năm 2021:
Thứ nhất, năm 2021 là năm diễn ra Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Mặt trận các cấp cần tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời bám sát thực tiễn đất nước để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho năm 2021.
Thứ hai, cần xây dựng Kế hoạch cụ thể tham gia cùng các cấp, ngành trong công tác bầu cứ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có trọng trách tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử, thể hiện sự dân chủ của quá trình bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, bảo đảm ngày bầu cử là ngàu hội của toàn dân
Thứ ba, Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào Đoàn kết sáng tạo; vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…
Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực, đi đôi với cải tiến phương pháp thực hiện. Mặt trận cần chủ động tham gia sâu và tuyên truyền, vận động Nhân dân góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, quản lý điều hành xã hội; tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực…
Thứ năm, phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hướng tới mục tiêu đưa nước ta phát triển ngày càng bền vững, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vận động, cổ vũ, động viên Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Thứ sáu, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp, bảo đảm xây dựng được đội ngũ chuyên nghiệp, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.
Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố các Quyết định khen thưởng năm 2020.
Trước đó, sáng 21/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ Tư Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam đã khai mạc, thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, nhiều ý kiến sâu sắc đã được các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch góp ý vào các nội dung trình hội nghị. Hội nghị đã thống nhất đánh giá: năm 2020, MTTQ Việt Nam tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực tế, chủ động, tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thành công việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến Quốc hội và HĐND cùng cấp ngày càng cụ thể, sâu sát. Qua đó, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao./.
                                                                                                              Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019