CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THỦ ĐÔ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT "NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 2017"
Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ban Tuyên giáo trên địa bàn Thủ đô
Hà Nội, 15/03/2017

Thực hiện Chương trình liên tịch số 02/CTLT-MTTQ-BTGTU ngày 10/02/2015 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2015 - 2019”, ngày 15/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất nội dung đánh giá kết quả qua 02 năm thực hiện (từ năm 2015 đến nay).

Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã. Đồng chí Lê Thị Kim Oanh-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí Trần Xuân Hà-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất nhận định, 02 năm qua, Chương trình được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng như cấp quận huyện, thị xã triển khai tích cực và hiệu quả. Trong đó nổi bật là tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; đặc biệt về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, hai bên tập trung triển khai, chỉ đạo tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng, chính quyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền về biển đảo, nhiệm vụ an ninh-quốc phòng... Hai bên cũng kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.


Đồng chí Nguyễn Nam Hà - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

08 ý kiến phát biểu tại hội nghị đã khẳng định, làm rõ hơn hiệu quả của công tác phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm phối hợp và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới. Qua đó, góp phần định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, tạo sự đồng thuận. Hội nghị cũng thống nhất 05 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó chú trọng tuyên truyền gắn với ban hành văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền gắn với thuyết phục nhằm giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phê phán những hành vi tiêu cực, uốn nắn tư tưởng lệch lạc, sai lầm, bảo vệ Đảng, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng chí Lê Thị Kim Oanh-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hệ thống Tuyên giáo và MTTQ Việt Nam các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò, chức năng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị-xã hội trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp bằng các nội dung cụ thể với cơ chế phối hợp có tính lâu dài hơn. Thường xuyên tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm; từng bước xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp và quy trình triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả...

Minh Thúy


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 150
Hôm qua: 8,216
Tất cả: 18,897,288