CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn về “Giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên ở nơi cư trú”
Hà Nội, 13/04/2018

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị quy định về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT – CP –UBTWMTTQVN ngày 21/4/2006 giữa Chính Phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; ngày 12/11/2014, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã ban hành Hướng dẫn (tạm thời) số 31/HD-MTTQ-BTT về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ở nơi cư trú; ngày 02/10/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ban hành Công văn số 285/MTTQ-BTT về việc tiếp tục thực hiện Hướng dẫn (tạm thời) số 31. Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư TW Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nhằm nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời hoàn thiện Hướng dẫn về thực hiện việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên ở nơi cư trú được tốt hơn trong những năm tiếp theo, sáng ngày 12/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên ở nơi cư trú.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại diện Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Sửu – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; cùng đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND TP, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố, Đảng ủy khối các cơ quan TP; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ban chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật; đại diện lãnh đạo một số Quận, Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Dân vận một số Quận, Huyện, Thị ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng, Tổ dân phố), Trưởng Ban công tác Mặt trận ở một số khu dân cư trên địa bàn TP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn (tạm thời) số 31, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở khu dân cư; luôn bám sát cơ sở, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp cơ sở thực hiện có kết quả. Đồng thời Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức 3 hội nghị chuyên đề, giao ban để nghe cơ sở báo cáo góp ý kiến việc thực hiện Hướng dẫn (tạm thời) số 31.


Đ/c Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu, trao đổi những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, đồng thời cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn và rất cần thiết để nêu cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định số 217 và 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để từ đó có phương hướng bồi dưỡng và sử dụng cán bộ tốt hơn. Là một kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp uỷ cơ sở phát huy dân chủ trong việc đánh giá, phân loại đảng viên, tăng cường mối quan hệ phối hợp của cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác với cấp uỷ cơ sở nơi cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân…, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân, khắc phục biểu hiện xa dân của một số đảng viên.


Đại biểu Vũ Thành Vĩnh – Thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật hướng dẫn nên quy định cụ thể về đối tượng giám sát

Đối với dự thảo Hướng dẫn về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên ở nơi cư trú. Các đại biểu cơ bản nhất trí tán thành với nội dung dự thảo Hướng dẫn, đồng thời, góp ý dự thảo nên bổ sung quy định về đối tượng giám sát, bổ sung thành phần dự họp nhận xét và cách tính kết quả nhận xét; nghiên cứu kỹ các tiêu chí nhận xét, đánh giá trong mẫu phiếu nhận xét cho phù hợp hơn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cảm ơn các ý kiến của các đại biểu và đề nghị Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp thu để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành uỷ để ban hành Hướng dẫn chính thức về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên ở nơi cư trú./.

                                                                                     Từ Ngọc Lâm


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 281
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,883,533