Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

19/04/2019 - 05:22 PM
      Trong 02 ngày 16 và 17/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Lê Cường - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị quận và 17 phường cùng 155 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, các thành phần kinh tế trong toàn quận.  
        Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động, đặc biệt là 3 cuộc vận động lớn là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mnh”; “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.
        Trong năm 5, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hỗ trợ sửa chữa, xây mới 61 nhà Đại đoàn kết; cải tạo, sửa chữa nhà cho 13 hộ, tặng sổ tiết kiệm cho 164 hộ nghèo; phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Nếu như năm 2014, toàn quận chỉ có 89% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 63% số tổ dân phố văn hóa thì đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đã tăng lên 89,7%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa tăng lên 73,6%. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/1), 100% các tổ dân phố, khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Biểu dương, khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.
       5 năm qua, nhờ nỗ lực của hệ thống Mặt trận các cấp, Hà Đông chính là điểm sáng toàn thành phố trong thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa, với việc triển khai nghiêm túc, sáng tạo, bài bản Chương trình 06 của Quận ủy và Chỉ thị số 11 của Thành ủy. Trước khi thực hiện Chương trình 06, việc cưới theo nếp sống văn hóa trên địa bàn quận đạt thấp, số đám tang đưa đi hỏa táng chỉ chiếm 59%; thì đến cuối năm 2018, việc cưới theo nếp sống văn hóa trên địa bàn quận đã đạt 99,8%; 100% việc tang thực hiện đúng quy định, trong đó tỷ lệ việc tang thực hiện hỏa chiếm 76,2%.
         Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường đã chủ trì tổ chức 362 cuộc tiếp xúc cử tri 2 cấp; tổ chức 228 hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào các dự thảo báo cáo, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp… Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 17 phường và 2 Ban Tư vấn của quận đều được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. 5 năm qua các Ban đã giám sát được 405 dự án, trong đó đề nghị với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế khắc phục, sửa chữa sai sót 30 dự án, góp phần nâng cao chất lượng công trình, chống tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.
        Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phấn đấu 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân và Hội nghị đại biểu Nhân dân hàng năm. Hàng năm có từ 89,7% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; từ 73,6% trở lên số tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Phấn đấu có 98,5% đám cưới và 97,1% việc tang thực hiện tốt, trong đó hỏa táng phấn đấu đạt 81,2% trở lên. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đạt vững mạnh; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có từ 87% trở lên đạt vững mạnh; 95% trở lên Ban công tác Mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Ban công tác Mặt trận yếu kém.
 
 Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ quận khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường đã biểu dương những kết quả mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam quận cần tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác hòa giải, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách, nhất là cán bộ chủ chốt của MTTQ Việt Nam quận ngang tầm với vị trí, vai trò của của MTTQ trong thời kỳ mới. 
        Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 57 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban đã hiệp thương cử 05 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp đó, Đại hội hiệp thương cử 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu quận đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII; khen thưởng 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019; tặng quà 29 vị thôi không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XXI và thông qua nghị quyết Đại hội. Đồng chí Trần Sơn Hải, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa XX tái đắc cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông khóa XXI.
Thùy Dương - MTTQ Hà Đông
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”