Tọa đàm "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp"

28/11/2018 - 01:49 PM
Sáng 28/11, Ban Thường trưc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức Tọa đàm  "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp".
Dự và chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm  Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.


Các tin tức khác

Quyết tâm đổi mới toàn diện

09/01/2019 - 1.908 lượt xem

Khơi nguồn sáng tạo

31/08/2018 - 1.442 lượt xem
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”