Tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020

28/12/2020 - 03:28 PM
Sáng 28/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì hội nghị.
Hiện nay, toàn Thành phố có 579 Ban TTND với 5.200 thành viên. Việc thành lập Ban GSĐTCCĐ ở mỗi công trình, dự án đầu tư đã được một số quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Hiện, với 8.549 thành viên Ban GSĐTCCĐ, trong đó có 357 Ban TTND kiêm nhiệm và 3.662 thành viên kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ GSĐTCCĐ.
Trong năm 2020, các Ban TTND đã thực hiện giám sát 5.085 vụ việc, phát hiện 848 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 818 vụ việc, được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 782 vụ việc, đạt 95,6%. Đáng chú ý, năm 2020, các Ban TTND đã phối hợp giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.
Bên cạnh đó, trong năm, các Thành viên Ban TTND xã, phường, thị trấn đã phối hợp với Tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành 2.960/3.572 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đạt 82,87%. Ngoài ra, các Ban TTND còn phối hợp giám sát việc quản lý trật tự xây dựng 3.364 vụ việc; vê quản lý sử dụng đất đai 975 vụ việc; về thực hiện dân chủ ở cơ sở 1.288 vụ việc và 401 vụ việc ở các lĩnh vực khác.
Trong năm, các Ban GSĐTCCĐ đã tham gia giám sát 2.544 công trình dự án, qua đó, đã phát hiện 156 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 147 vụ vi phạm; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 198m2 đất và 7 triệu đồng.
Tuy nhiên, hoạt động TTND, GSĐTCCĐ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là một số Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn thụ động trong xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, chế độ sinh hoạt chưa thường xuyên; công tác nắm bắt, phát hiện những vụ việc phát sinh trong nhân dân còn chưa kịp thời, việc giám sát trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, đặc biệt là lĩnh vực rà soát, bình xét và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cơ sở. Hầu hết các hoạt động giám sát chỉ tập trung vào các dự án đầu tư các công trình phúc lợi của địa phương, việc tiếp cận thực hiện giám sát đối với các dự án do Thành phố, quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư còn hạn chế…
Năm 2021, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với trách nhiệm của từng thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; Thường xuyên nắm bắt tình hình và phản ánh kịp thời những kiến nghị của Nhân dân địa phương đối với các cơ quan, cấp có thẩm quyền; đề xuất biện pháp giải quyết để giúp MTTQ phối hợp giám sát các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, tập trung giải quyết từ cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khẳng định hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó, đã thực tốt các nội dung liên quan đến giám sát phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong dịch bệnh, được lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố đánh giá cao. Các hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã góp phần cùng hệ thống chính trị, chính quyền và đoàn thể nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế chính trị trên địa bàn Thành phố.
Đ/c Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị
Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác TTND, GSĐTCCĐ và cho biết, trong năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy định trên các lĩnh vực hoạt động; tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn để hoàn thiện về lý luận và hoạt động của Ban TTND và GSĐTCCĐ. Đặc biệt, chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng, giám sát công tác cán bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tiếp tục có các đổi mới các nội dung từ giám sát đến phản biện, đổi mới thành phần các đoàn giám sát; tăng cường đội ngũ chuyên gia từ địa bàn. Đồng thời, kiến nghị với UBND TP, các sở, ban, ngành để kéo dài nhiệm kỳ của TTND 5 năm; tăng kinh phí hoạt động cho Ban TTND.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho 71 tập thể, 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động TTND, GSĐTCCĐ năm 2020, gồm 41 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động TTND; 30 tập thể.
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao Bằng khen cho các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2020.
Nguyễn Thị Thanh Vân
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019