Tổng kết hoạt động thi đua cụm các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

10/12/2019 - 09:16 AM
Ngày 09/12/2019, tại thành phố Cần Thơ đơn vị cụm trưởng, Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tổng kết hoạt động thi đua năm 2019. Dự hội nghị có các đại biểu: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần thơ Trần Quốc Trung; các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trưởng các ban chuyên môn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Năm 2019, tình hình kinh tế, xã hội đất nước ổn định, phấn khởi trước những thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững. Nhân dân tích cực và hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của địa phương và các lễ trọng đất nước. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, lập kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần vào sự nghiệp chung của cả nước. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp Nhân dân, trang thông tin điện tử được đổi mới, đồng thời công tác nắm bắt và phản ảnh dư luận xã hội bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và gắn bó với Nhân dân, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng động. Hoạt động chăm lo cho người nghèo được các cấp các ngành quan tâm, cả nước chung tay vì người nghèo. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết, cùng với đó đã quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. MTTQ và các tổ chức thành viên 5 Thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân và cá nhân tiêu biểu, kết nạp thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt trong sinh hoạt chính trị và xã hội, tạo nên sự phong phú về tổ chức và hoạt động, sự phối hợp với chính quyền ngày càng đi sâu vào chất lượng, công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm hơn. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024, có nhiều công trình, phần việc được thực hiện lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2020 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, đặc biệt là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, do vậy Mặt trận các cấp cần tập trung quan tâm triển khai một số nội dung sau: Thứ nhất là cần quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; thứ hai là cần phải phát huy các phương tiện truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thứ ba, công tác giám sát, phản biện xã hội cần phát huy trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ, để uy tín, vị thế của MT được nâng lên, từ đó mới giải quyết dứt điểm những điểm nóng, cách làm hậu kiểm sau giám sát cần quan tâm hơn; thứ tư, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cần có sự thống nhất về trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai với các thành viên; thứ năm, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân phải được nâng cao, phải có chương trình, đề án cụ thể và thứ sáu là công tác cán bộ, cán bộ Mặt trận không những tâm huyết, trách nhiệm mà còn phải chịu khó, chịu khổ, phải năng động, sáng tạo mới thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019