Tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 tại chùa Thanh Am

04/12/2018 - 03:54 PM
Sáng ngày 02/12/20182018, PGS.TS. Ngô Hữu Thảo - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn công tác Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có buổi tuyên truyền về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ tại Chùa Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.
Hơn 180 Tăng, Ni, Phật tử đã được PGS.TS. Ngô Hữu Thảo giới thiệu những quy định mới của Luật được Quốc hội thông qua ngày18/11/2016, số 02/2016/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2018 và Nghị định 162162/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2017; những điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo; về những hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo. Về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; ngoài ra còn có những điều mới về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo; xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ…cũng đã được PGS.TS. Ngô Hữu Thảo trao đổi 
Trong buổi tuyên truyền, nhiều câu hỏi liên quan đến việc sử dụng đất đai tôn giáo, thủ tục công nhận cơ sở tôn giáo ở địa phương…cũng được PGS.TS. Ngô Hữu Thảo giải thích.
Thu Vân

Các tin tức khác

Lễ khai hội chùa Thầy năm 2019

09/04/2019 - 906 lượt xem
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”