Nội dung cam kết thi đua MTTQ 14 Quận, huyện
12/05/2010 - 485 lượt xem
Để thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội. MTTQ Thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XV với các nội dung như sau: Để thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội. MTTQ Thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XV với các nội dung như sau:
Chi tiết
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lựa chọn cán bộ
12/05/2010 - 209 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn đạt vấn đề này một cách dung dị và dễ hiểu hơn: "Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi" nhưng "Sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích" Nguyễn Tường Vân (Bảo tàng Hồ Chí Minh) Việc lựa chọn cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, việc tuyển dụng hiền tài, lựa chọn cán bộ, luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, đối với mỗi công việc, mỗi ngành nghề, mỗi quốc gia! Đặng Huy Trứ (1825-1874), một viên quan nổi tiếng thanh liêm triều nhà Nguyễn nói: Đạo trị nước không lo không có phép trị, chỉ lo không chọn được người hiền. Năm 1906, Lương Khải Siêu bút đàm với Phan Bội Châu cũng cho rằng: Chớ lo không có cơ hội độc lập, mà chỉ lo không có nhân tài và không chụp được cơ hội. Lênin cho rằng: "Lựa chọn nhân tài là một vấn đề cơ bản của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội"(3).
Chi tiết
Học Bác Hồ hãy làm theo Bác Hồ
12/05/2010 - 190 lượt xem
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học đạo làm người. Phong cách sinh hoạt và lối sống bình dị của Người không phải là những điều cao xa khó làm theo, dù người đó làm lao động chân tay hay là cán bộ cấp cao, nhà trí thức uyên bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở chúng ta: Nói phải đi đôi với làm, học phải gắn liền với hành mới đạt hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Trung ương Đảng phát động, sau hơn một năm triển khai đã và đang đi vào chiều sâu. Nhưng từ chuyển biến tư tưởng đi đến ứng dụng thực hành vào công việc hàng ngày của mỗi người hầu như vẫn còn một khoảng cách. Trong khi tình hình kinh tế -tài chính của đất nước ta thời hội nhập và phát triển, bên cạnh những thuận lợi đã phát sinh nhiều thách thức đòi hỏi mỗi người phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm công dân. Đảng và Chính phủ đã kêu gọi phải triệt để thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Muốn thế phải sửa đổi lối làm việc, phải cải cách hành chính, phải tuân theo đúng 8 chữ vàng "cần - kiệm - liêm -chính, chí công vô tư" mà Bác Hồ đã định hướng.
Chi tiết
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực
12/05/2010 - 220 lượt xem
Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5/2008, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt, toạ đàm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cùng với những bài phát biểu của các nhà nghiên cứu xung quanh chủ đề lớn "Dưới ngọn cờ Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là những bài phát biểu về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Dân chủ và Đoàn kết trân trọng trích giới thiệu với bạn đọc phát biểu của một số đại biểu tại hội nghị.
Chi tiết
ỦY BAN MTTQ QUẬN HAI BÀ TRƯNG:Nhiều sáng tạo trong làm theo gương Bác
12/05/2010 - 168 lượt xem
Không hô hào chung chung, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã vận động các thành viên và nhân dân có việc làm cụ thể theo gương Bác gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bắt đầu từ những việc nhỏ, không vứt rác bừa bãi, sống đoàn kết cùng sẻ chia khó khăn đến những việc giải quyết các vụ mâu thuẫn để giữ gìn danh hiệu khu dân cư tiên tiến, văn hóa… Mỗi người dân làm một việc tốt, mỗi khu dân cư có một việc tốt, hiệu quả mang lại to lớn biết bao.
Chi tiết
Thực hiện lời Bác dạy bằng việc làm cụ thể
12/05/2010 - 301 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh Bác Hồ, UB MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt, toạ đàm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Dân chủ và Đoàn kết trân trọng trích giới thiệu tiếp với bạn đọc phát biểu của một số đại biểu tại hội nghị.
Chi tiết
Tư cách và đạo đức Cách mạng
12/05/2010 - 209 lượt xem
1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. 2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau.
Chi tiết
Bác của chúng ta luôn quan tâm đến việc trồng người
12/05/2010 - 180 lượt xem
Lần ấy, Bác Hồ tiếp đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Trung ương Đảng. Bác cho biết hơn mười năm qua, Bác theo dõi các bài viết về gương "người tốt, việc tốt" đăng trên báo chí. Bác nói tiếp: Nếu ai cũng làm theo "người tốt, việc tốt" thì cái tốt sẽ trở thành phổ biến, và xã hội ta sẽ ngày càng tốt đẹp. Mỗi khi đọc báo, Bác chú ý các bài viết về gương "người tốt việc tốt". Từ năm 1956, Bác đã cất những bài báo ấy, dán thành mười tập. Bác bảo đồng chí Lê Văn Lương nhờ một số người viết lại thành chuyện để phổ biến. Biết bao câu chuyện cảm động về tinh thần lao động, chiến đấu và học tập được xuất bản, làm nức lòng mọi tầng lớp nhân dân ta; nhất là cán bộ đảng viên đọc để học và làm theo. Bác Hồ răn dạy: "Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ gìn đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: "Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không". Người lại nói: "Đạo đức cách mạng là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Lý luận của Bác mang tính thực tiễn, mỗi lời của Người thấm vào tâm can đội ngũ cán bộ, những người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nguyện trở thành công bộc của nhân dân. Câu nói của Bác thật giản dị và dễ hiểu: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém".
Chi tiết
Bác dạy: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"
12/05/2010 - 212 lượt xem
Nhận thức sâu sắc "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"; Trải qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác dân vận - một trong những công tác cơ bản có tính chất chiến lược trong suốt quá trình Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong tác phẩm "Dân vận" (đăng trên báo Sự thật số 120 ra ngày15 tháng 10 năm 1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh (với bút danh X.Y.Z) đã viết: "…Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót môt người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.
Chi tiết
Bao la tình Bác
12/05/2010 - 208 lượt xem
Trong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ta nhận được lòng ưu ái của Người đặc biệt quan tâm tới người lao động, người nghèo. Ngay từ lúc còn thanh niên đi tìm đường cứu nước, ở trên đất Pháp, Bác Hồ đã cùng các bạn sáng lập và ra tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) làm vũ khí đấu tranh chung. Khi về nước, lãnh đạo cách mạng giành chính quyền thành công tháng tám 1945, Bác của chúng ta luôn nghĩ tới dân nghèo. Trong đêm giao thừa độc lập đầu tiên, chiếc xe hơi đã đưa Bác vào sâu trong ngõ Hàng Đũa (nay là phố Ngô Sĩ Liên), ngày ấy còn là khu lao động với những túp nhà tranh xiêu vẹo dột nát. Ngõ không có điện. Bác đẩy tấm cửa liếp không cài then vào một gian gọi không ai thưa. Dưới ánh đén dầu leo lắt, Bác nhận ra trên chiếc chõng tre có một người đàn ông nằm co quắp vì lạnh. Anh ta chỉ mặc manh áo vá nhiều miếng với chiếc quần cộc, vắt ngang bụng chiếc bao tải. Cái nón lá cũ mèm úp lên mặt. Chung quanh trống chơ chẳng có chút gì gọi là Tết.
Chi tiết
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019