Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

05/07/2019 - 06:23 PM
Sáng ngày 04/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Đinh Thị Lan Hương – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đỗ Trọng Nam  - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng 65 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI.
Tại hội nghị, Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đồng chí Đinh Nguyên Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác MTTQ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Đinh Thị Lan Hương – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận thay mặt Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019.
6 tháng đầu năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2019 đạt được những kết quả cao. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động được đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng quận thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm. MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền với số người tham dự là 3.780 lượt người; MTTQ Việt Nam 21 phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức 115 cuộc với số người tham dự là 17.135 lượt người. Công tác nắm bắt dư luận được đặc biệt chú trọng, tập trung vào các nơi có đơn thư, khiếu kiện, tụ tập đông người, những nơi có giải phóng mặt bằng, tôn giáo… Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Trong dịp Tết Kỷ Hợi, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thăm và tặng quà các vị lão thành Cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, các chức sắc tôn giáo, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em mồ côi khó khăn. Tổng số tiền là 1 tỷ 542 triệu đồng. Ngay từ đầu năm toàn quận đã triển khai vận động ủng hộ Quỹ“Vì người nghèo” và thu được 373.405.000 đồng, từ nguồn quỹ vận động, MTTQ các cấp đã triển khai trợ giúp hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 395 triệu đồng. Trong đó, Trích từ Quỹ“Vì người nghèo” của quận hỗ trợ sửa chữa 02 nhà dột nát cho người nghèo với số tiền 30 triệu đồng (Hàng Bột, Nam Đồng); Nhân dịp Tết nguyên đán hỗ trợ cho 21 hội viên Phụ nữ nghèo, 50 hộ nghèo thuộc Hội nạn nhân chất độc Da Cam, 21 học sinh nghèo, 10 hộ nghèo thuộc tỉnh Lạng Sơn, 50 hộ nghèo hội viên Hội Cựu chiến binh, 191 hộ nghèo thuộc 21 phường với số tiền 291 triệu đồng. Hỗ trợ 42 suất quà cho Hội viên Hội Thanh niên xung phong quận mỗi suất 1 triệu đồng; hỗ trợ 20 suất cho đoàn viên lao động nghèo mỗi suất 500.000 đồng; Hỗ trợ 30 hộ Công giáo nghèo mỗi hộ 300.000 đồng; Hỗ trợ đột xuất cho hộ gia đình công nhân vệ sinh bị mất do tai nạn giao thông tại phường Phường Liên 10 triệu đồng; Tặng quà cho 22 cháu con hộ nghèo nhân dịp 1/6 mỗi xuất 1.000.000 đồng...Trích quỹ “Vì Người nghèo” phường cho 743 lượt hộ nghèo với số tiền 967 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. MTTQ Việt Nam các cấp Quận phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ trên 2,6 tỷ đồng đồng Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ Việt Nam các cấp quận và các tổ chức thành viên tích cực triển khai. Thực hiện việc tang văn minh tiến bộ, 6 tháng đầu năm tại các phường trên địa bàn Quận tiếp tục triển khai có hiệu quả số ca hỏa táng là 869/1.018 (đạt 85,3%); Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thực hiện, đã tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền với 1.432 người tham dự; 21 phường đã tổ chức 106  hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động, với số người tham dự là 9.790 người. Phối hợp đưa 95 chuyến hàng về khu dân cư trên địa bàn quận thông qua các Ban công tác Mặt trận và chi hội đoàn thể. MTTQ Việt Nam 21 phường và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc đưa hàng về Khu dân cư; có kiểm soát chất lượng hàng hóa tránh trường hợp đưa hàng kém chất lượng phục vụ nhân dân…
100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông qua Quy chế hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác toàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024; Kiện toàn 2 Ban Tư vấn MTTQ Việt Nam quận.
Có 06 ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí với kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đồng thời đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; đóng góp vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Dự thảo Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác toàn khóa của MTTQ Việt Nam quận khóa 16.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường cần tập trung thực hiện 4 trọng tâm: Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận và tham mưu cấp ủy định hướng dư luận nhân dân, lựa chọn nội dung và đối tượng để tuyên truyền; quan tâm đến công tác Tôn giáo như: chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; Tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn kết Mặt trận với các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng phối hợp, cần rõ nội dung nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để thực hiện …; Giám sát chuyên đề MTTQ các cấp nhất là các phường, đẩy mạnh hoạt động Thanh tra nhân dân, Gíam sát đầu tư của cộng đồng từ cơ sở, kiện toàn Ban Tư vấn của quận, tổ Tư vấn phường, quan tâm có mối quan hệ tốt với các chuyên gia, các ngành, các lĩnh vực để triển khai thực hiện phản biện có chất lượng; Tập trung công tác cán bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận nhiệm kỳ mới; Công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã khen thưởng 18 tập thể đã có thành tích  xuất sắc trong công tác công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024; công tác vận động Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2019.
Đồng chí Đỗ Trọng Nam thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và ghi nhận 06 ý kiến đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Đồng chí đề nghị các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát huy kết quả đã đạt được, chú trọng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện tốt, có hiệu quả hơn nữa chủ đề năm MTTQ Việt Nam quận là Nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận Đống Đa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân; tập trung triển khai công tác tập huấn cho Mặt trận các phường cả về lý luận và thực tiễn; đẩy mạnh các chương trình phối hợp giữa MTTQ với HĐND- UBND, giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội./.
Minh Hồng

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín