Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

24/10/2021 - 04:25 PM
Trong 2 ngày 22-23/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp với Trung tâm chính trị Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021 cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn Huyện, tới dự có đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Ủy viên BTVHU - Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam Huyện.

Đ/c Đàm Văn Huân – PCT Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo viên tại lớp tập huấn
Trong thời gian 02 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề, bao gồm:  Phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển Kinh tế - Xã hội và giám sát đầu tư cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của MTTQ các cấp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Đường lối bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thông tin tình hình thời sự về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển và đất liền.
Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác Mặt trận từ Huyện đến cơ sở nắm vững một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để những người làm công tác Mặt trận có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận tại cơ sở, địa bàn dân cư, để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Từ đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống Nhân dân./
  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020